Gọi điện thoại miễn phí

<>Ø

  • Gia đình và người thân của bạn ở xa nhau, hàng tháng bạn phải tốn một khoản tiền cho các cuộc gọi thăm hỏi, tâm sự.

Chúng tôi cung cấp cho bạn một giải pháp thực hiện các cuộc điện đàm giữa các chi nhánh bằng máy điện thoại thông thường nhưng hòan toàn miễn phí và chất lượng cuộc gọi đạt tới mức tương đương với nói chuyện trực tiếp, dịch vụ hợp pháp tại Việt Nam.

Bạn chỉ cần có những thiết bị sau để thực hiện :

  • Mỗi chi nhánh phải có một đường internet ADSL.
  • Mỗi chi nhánh có ít nhất một máy điện thoại IP.

Hoặc bạn có thể dùng cách sau bao gồm những thiết bị :

  • Mỗi chi nhánh phải có một đường internet ADSL.
  • Mỗi chi nhánh phải có một thiết bị VoIP Gateway.
  • Mỗi chi nhánh có ít nhất một máy điện thoại để bàn thông thường.