Bảo mật mạng LAN

Giải pháp an toàn, bảo mật & tường lửa (Security & Firewall)

Bằng cơ chế quét bằng phần cứng và quét gói tin theo thời gian thật mà không làm giảm tốc độ thực thi, VigorPro5500 giúp bảo vệ cho hệ thống mạng chống lại sự xâm nhập và tấn công từ các chương trình độc hại, không cho phép các nội dung có mã độc hại vào bên trong mạng nội bộ được.