Tìm kiếm

Giải pháp hạ tầng viễn thông tổng thể đa dịch vụ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

TỔNG QUAN

Giải pháp hạ tầng viễn thông - đa dịch vụ VTCNetwork

VTC Networks xây dựng một hệ thống hạ tầng mạng truyền dẫn cung cấp các đường kết nối để chuyển tải lưu lượng giữa các node mạng.

Thực tế có 2 loại: Truyền dẫn hữu tuyến và truyền dẫn vô tuyến.

  • Truyền dẫn hữu tuyến sử dụng môi trường truyền dẫn thông qua cáp đồng trục, cáp quang,

  • ruyền dẫn vô tuyến sử dụng môi trường truyền dẫn vô tuyến với thiết bị đầu cuối là viba SDH/PDH.

Giải pháp hạ tầng viễn thông tổng thể đa dịch vụ

Giải pháp mạng truyền dẫn VTC Networks nhắm mang đến thiết kế hệ thống mạng viễn thông tại các khu dự án dân cư phức hợp hiện nay. Giải pháp sẽ mang đến cho khách hàng một phương thức tối ưu về giá thành đầu tư, tiến độ triển khai và hiệu quả sử dụng. Hệ thống này có chức năng tích hợp đa dịch vụ, kết nối tất cả các nhà cung cấp dịch vụ: VNPT, Viettel, FPT, Mobifone, VinaPhone, SCTV, HTVC, VTVcab, … vào cùng một hệ thống cung cấp đến từng căn hộ của khách hàng.

Mô hình kết nối:

Giải pháp hạ tầng viễn thông tổng thể đa dịch vụ Giải pháp hạ tầng viễn thông tổng thể đa dịch vụ

Mô hình quản lý và vận hành hệ thống:

Giải pháp hạ tầng viễn thông tổng thể đa dịch vụ


trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
solar 2