Vinhomes Central Park

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

VINOME CENTRALPARK( Tân cảng)Vinhomes Central Park

tại địa chỉ 206 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- HẠNG MỤC ĐẦU TƯ

Đầu tư & thi công hệ thống điện cho toàn bộ khối C2 của dự án VINHOME CENTRALPARK