Union Square

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Unionsquare - Trung tâm thương mạiUnion Square

171 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

-Hạng mục đầu tư

Đầu tư hạ tầng hệ thống phát sóng di động (IBS),hệ thống TEEL- DATA và cung cấp dịch vụ khách hàng tại tòa nhà,.v.v