Tìm kiếm

Tối ưu hóa mạng lưới

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Dịch vụ tối ưu mạng lưới

Trong những năm qua, các nhà khai thác mạng di động trên thị trường viễn thông Việt Nam đã phát triển mạng lưới rộng khắp cả nước vì thế vấn đề cạnh tranh chính hiện nay chủ yếu là về chất lượng dịch vụ.

VTC Networks với dịch vụ tối ưu hóa mạng lưới, đã mang đến cho khách hàng và nhà cung cấp dichj vụ sự gắn kết. Kết nối giữa luồng dữ liệu từ thiết bị trung tâm của nhà mạng đến hạ tầng của Khu dự án.

Tối ưu hóa mạng lưới

Với nòng cốt là các kỹ sư lành nghề, giàu kinh nghiệm cùng với các thiết bị đo hiện đại, dịch vụ tối ưu hóa mạng di động do VTC Networks cung cấp có khả năng hỗ trợ các nhà khai thác như: thiết kế và quy hoạch mạng di động; xây dựng mô hình vùng phủ sóng; tối ưu vùng phủ sóng; tối ưu các tham số trên hệ thống BSS/RAN, neighbor, các chỉ số KPI,….

Tối ưu hóa mạng lưới

Dịch vụ tối ưu hóa mạng di động hoàn toàn theo quy trình từ: Thu thập dữ liệu và đánh giá thực trạng mạng; phân tích và khuyến nghị thay đổi các thông số RF và thông số cấu hình mạng; thực hiện thay đổi tới kiểm tra sau khi thực hiện thay đổi cho các mạng GSM 2G, UTMS 3G, LTE nhằm đảm bảo chất lượng, dung lượng mạng lưới và đáp ứng được sự phát triển bùng nổ về dịch vụ dữ liệu hiện tại và trong tương lai của các nhà khai thác.

Tối ưu hóa mạng lưới


trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
solar 2